Biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego

Prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac

Roczne rozliczenia podatkowe osób indywidualnych

Doradztwo w zakresie prowadzenia zakładów pracy chronionej