Wspieranie działalności gospodarczej

  • Doradztwo w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
  • Doradztwo w zakresie przekształcenia działalności gospodarczej
  • Doradztwo w zakresie likwidacji działalności gospodarczej
  • Prowadzenie w imieniu podmiotów spraw przed urzędami
  • Doradztwo w zakresie finansowym i ekonomicznym
  • Doradztwo w zakresie organizacji i struktury zatrudnienia

tablet